Lemmikkien rokotusohjelman noudattaminen on jokaisen vastuullisen lemmikinomistajan arkea. Lemmikkien rokotusohjelmilla ehkäistään ja lievennetään tartuntatauteja sekä ylläpidetään laumaimmuniteettia. Rokotteet annetaan terveille ja madotetuille eläimille.

Rokotukseen varataan aikaa noin 15 minuuttia. Rokotuksen yhteydessä lemmikki voidaan tunnistusmerkitä mikrosirulla. Samalla käynnillä voidaan myöntää lemmikkieläinpassi, mutta tällöin käyntiin täytyy varata noin puolen tunnin aika.

Ennen rokotusta lemmikille tehdään perusterveystarkastus, jossa tarkastetaan silmät, korvat, hampaat, imusolmukkeet sekä kuunnellaan keuhkot ja sydänäänet. Mikäli tässä yhteydessä ilmenee tarvetta lisätutkimuksille, lemmikille varataan uusi käyntiaika. Jos aikataulu joustaa, voidaan lisätutkimukset ja mahdollinen hoito järjestää myös samalla käynnillä ja siitä laskutetaan erikseen.

Rokotusreaktiot ovat harvinaisia, mutta lemmikin on suositeltavaa viipyä vastaanotolla tai sen läheisyydessä noin 15 minuutin ajan rokottamisen jälkeen.

Ulkomaan matkaa varten lemmikin omistajan tulee etukäteen ennen vastaanotolle tuloa selvittää kohdemaan rokote- ja loishäätövaatimukset.

EU:n säännöt matkustamisesta lemmikkien kanssa: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_fi.htm#shortcut-0

Lemmikkien vienti EU:n ulkopuolelle: 

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/matkustus/lemmikit/