Vastaanotolla tehdään erilaisia leikkauksia kuten kohdunpoistoja, keisarinleikkauksia, kastraatioita, kasvaintenpoistoja mukaanlukien nisäkasvaimet, jotka saattavat vaatia koko nisärivin poistoa.

Pienet, lyhytkestoiset operaatiot tehdään ilman hengityskonetta, nopeassa suonensisäisessä nukutuksessa.
Isommat, aikaavievät leikkaukset tehdään inhalaationarkoosissa, missä potilas nukkuu hengityskoneen kautta annostellun nukutusaineen avulla. Narkoosin aikana potilaan vointia ja unen syvyyttä tarkkaillaa erilaisten laitteiden ( mittavat mm verenpainetta, sykettä, hapensaantia) avulla.

Meillä ei ole RTG-laitteita, joten vastaaotollamme ei tehdä luukirurgiaa lukuunottamatta varpaiden ja hännän amputaatioita.